DEATH NOTE !!

.. چه بی بهونه خنده رو لبم بود

DEATH NOTE !!

.. چه بی بهونه خنده رو لبم بود

من درباره ندارم
خلاف جهت همه حرکت میکنم
و تنها چیزیو که باور دارم قرآن خداست
سلولای خاکستریمم سیاست
همین