DEATH NOTE !!

.. چه بی بهونه خنده رو لبم بود

DEATH NOTE !!

.. چه بی بهونه خنده رو لبم بود

۴ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

اینم میشه

یه مزرعه پر از پول،یه باغ وحش اهلی

یه آسمون ستاره،نون و ماست محلی!!!


+jeronimo+

باش

تو نباشی نَفَسم را به دَرَک خواهم داد

پاسخ ِ لطف ِ خدا را مَتَلک خواهم داد


 

دوره گردی اگر از کوچه یِ تقدیر گذشت

جان ِ شیرین و جگر را به نمک خواهم داد


تو نباشی همه یِ ثانیه ها مرگ ِ  من است

صورت ثانیه را دست ِ کُتَک خواهم داد


گور ِ بابایِ شعور و ادب و شخصیّتم

ناسزاهایِ رکیکی به فلک خواهم داد...!!


به درک رفت اگر وزن ِ غزل .... شعر فدای سر  ِ تو

تو نباشی همه یِ زندگی ام را به درک ..... ، «خواهم داد»


+jeronimo+

مورچه شیرین زبون!!!

من قبل از اومدن تو با این محبت ها بیگانه بودم کمبود نداشتم ولی حرفات احساسمو قلقلک میدن.

من نمیگم آرزوی خوشبختیت چون میدونم تو تو اوج بدبختی بازم خوشبختی دلت پاکه و خدا همیشه باهاته واقعا تو خیلی فوق العاده ای

این شکلکا خیلی اختراع جالبین هاهاها

.............................................................

اره ابجی،همین حرفاته که منو دیوونه میکنه

من کم تحملم

تنهاترین من
تنها نذار منو
تنها سفر نکن
سفر کن
این دل شکسته
از یاد رفته رو
دیوونه تر نکن
چشمهای خیس من
این چشمه های غم
دیوونه توان
ای رود مهربون
از روز وصلمون
چیزی بگو به من
حرفی بزن گلم
من کم تحملم
حرفی بزن گلم
من کم تحملم
با گریه های تو
روزای شادم و
از یاد می برم
اما چه فایده
می ترسم عاقبت
از یاد تو برم
کم گریه کن گلم
من کم تحملم
کم گریه کن گلم
من کم تحملم
با چشمهای خیس
این چشمه های غم
با گریه زیاد
با خنده های کم
انگار تا ابد
با این بهونه ها
جای من و توان
دیوونه خونه ها
حرفی بزن گلم
من کم تحملم
با من بمون گلم
من کم تحملم
تنها ترین من
تنها نذار منو
تنها سفر نکن
سفر نکن
این دلشکسته از یاد رفته رو
دیوونه تر نکن
دیوونه تر نکن
تنهاترین من
تنها نذار منو
تنها سفر نکن
سفر نکن
این دل شکسته از یاد رفته رو
دیوونه تر نکن
چشمهای خیس من
این چشمه های غم
دیوونه توان
ای رود مهربون
از روز وصلمون
چیزی بگو به من
حرفی بزن گلم
من کم تحملم
با گریه های تو
روزای شادمو
از یاد می برم
اما چه فایده
می ترسم عاقبت
از یاد تو برم
از یاد تو برم
کم گریه کن گلم
من کم تحملم
تنهاترین من
تنها نذار منو
تنها سفر نکن
این دلشکسته از یاد رفته رو
دیوونه تر نکن
با من بمون گلم
من کم تحملم
با چشمهای خیس
این چشمه های غم
با گریه زیاد
با خنده های کم
انگار تا ابد
با این بهونه ها
جای من و توان
دیوونه خونه ها


+m.chavoshi